درصد ایران سوریه ایرانی وزارت خارجه

درصد: ایران سوریه ایرانی وزارت خارجه وزارت امور خارجه در دیدار با وزیر خارجه اخبار سیاست خارجی

سبزیجات آینده تلخ تر می شوند

به گفته دانشمندان طعم تلخی سبزیجات آفت ها را از آنها دور می کند. به همین علت در آینده سبزیجات احتمالا طعم تلخ تری خواهند داشت. سبزیجات آینده..

ادامه مطلب