درصد ایران سوریه ایرانی وزارت خارجه

درصد: ایران سوریه ایرانی وزارت خارجه وزارت امور خارجه در دیدار با وزیر خارجه اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی دیدار وزیر خارجه واتیکان با ظریف

به گزارش ایسنا، وزیر خارجه واتیکان که جهت دیدار با مقامات کشورمان به پایتخت کشور عزیزمان ایران سفر کرده هست، صبحگاه امروز با حضور در وزارت خارجه با محمدجواد ظری

دیدار وزیر خارجه واتیکان با ظریف

دیدار وزیر خارجه واتیکان با ظریف

عبارات مهم : ایران

وزیر امور خارجه واتیکان صبحگاه امروز با محمدجواد ظریف دیدار کرد.

به گزارش ایسنا، وزیر خارجه واتیکان که جهت دیدار با مقامات کشورمان به پایتخت کشور عزیزمان ایران سفر کرده هست، صبحگاه امروز با حضور در وزارت خارجه با محمدجواد ظریف دیدار کرد.

دیدار وزیر خارجه واتیکان با ظریف

این دو دیپلمات در ارتباط با پرسشها دوجانبه، منطقه ای و بین المللی با یکدیگر مشورت کردند.

وزیر خارجه واتیکان که در راس هیاتی به پایتخت کشور عزیزمان ایران سفر کرده است قرار است با تعداد دیگری از مقامات کشورمان دیدار و مشورت کند.

به گزارش ایسنا، وزیر خارجه واتیکان که جهت دیدار با مقامات کشورمان به پایتخت کشور عزیزمان ایران سفر کرده هست، صبحگاه امروز با حضور در وزارت خارجه با محمدجواد ظری

واژه های کلیدی: ایران | وزارت خارجه | وزیر امور خارجه | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs